Bezpieczeństwo

Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo jakie są podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej eksploatacji butli gazowej i bezpiecznego korzystania z propan-butanu.


W tworzeniu tej strony z góry dziękujemy prywatnej firmie Eko-Gaz (www.ekogaz.com), Dealera firmy Shell Gas Polska, dla której ważne jest bezpieczeństwo wszystkich uzytkowników propan-butan.

Od czego zależy bezpieczeństwo użytkowników gazu płynnego i jak je zapewnić?

Na początek kilka punktów gwarantujących bezpieczeństwo użytkownikom gazu płynnego:
1. Najważniejszą rzeczą gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa jest jakość. Zarówno jakość samego gazu jak i urządzeń służących do jego przechowywania (butli, zbiorników, urządzeń gazowych).
2. Posiadanie wiedzy. Dla użytkowników jest to przede wszystkim znajomość właściwości gazu propan-butan. To z tych cech wynikają obowiązujące przepisy i do nich musimy dostosować nasze postępowanie w kontakcie z materiałem niebezpiecznym, jakim jest gaz płynny.
3. Następną ważną rzeczą z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa jest kontrola. Bieżące kontrole umożliwiają nam wykrycie potencjalnych zagrożeń, dlatego sprawdzajmy stan techniczny naszych urządzeń, akcesoriów i połączeń pomiędzy nimi.
4. Na koniec bardzo ważna rzecz: dzielmy się zdobytą wiedzą, doświadczeniem, informacją o działaniach zapewniających bezpieczeństwo z innymi użytkownikami gazu. Umożliwi to rozpowszechnienie tej wiedzy.
Pamiętajmy: nie tylko my korzystamy z gazu, również nasz sąsiad za ścianą czy właściciel sklepu, do którego właśnie weszliśmy.

Jak bezpiecznie kupić gaz w butli?

 "Najważniejszą rzeczą gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa jest jakość".
Jednak czy my, jako klienci mamy jakikolwiek wpływ na jakość oferowanych produktów? Oczywiście, że tak, bo przecież tyko od nas zależy który produkt kupimy. Ale jak poznać, że dany produkt spełnia określone wymagania jakościowe i jakie one są? Sprawdzenie, czy zakupiony produkt jest bezpieczny, jest dla nas - użytkowników gazu propan-butan sprawą dość trudną. Wymagałoby to dostępu do laboratoriów czy specjalistycznych przyrządów. Możemy to jedynie określić ogólnie.
To dla własnego bezpieczeństwa przestrzegajmy kilku zasad
1. Powinniśmy zaufać tym, którzy nie tylko znają się na tym co robią, ale również mają do tego odpowiednie zaplecze. Produkty markowe zawsze gwarantują nam pewność.
2. Jeżeli wybieramy produkt, nie kierujmy się wyłącznie ceną. Szczególnie jeśli jest to materiał niebezpieczny jak gaz płynny propan. Przecież, w przypadku butli, różnice w cenie zakupu gazu są minimalne i wynoszą ok. 1-3% wartości. Czy warto ryzykować?
3. Sprawdzajmy stan techniczny kupowanych butli i wymagajmy od sprzedawców legalizacji butli. Postępując w ten sposób wymuszamy pewne działania i utrudniamy zbywalność produktów przygotowanych nieprawidłowo.
4. Dowiedzmy się więcej o gazie płynnym. Dzięki temu sami mamy duży wpływ na bezpieczeństwo.

Jak bezpiecznie sprawdzać szczelność połączeń gazowych?

Sprawdzanie szczelności połączeń instalacji gazowych dotyczy wszystkich użytkowników gazu płynnego. Powinniśmy to zrobić bez względu czy podłączamy butlę do kuchni gazowej czy do wózka widłowego, czy korzystamy z butli przemysłowych czy zbiornika przydomowego.
Podstawową zasadą jest że:
NIE WOLNO SPRAWDZAĆ SZCZELNOŚCI POŁĄCZEŃ GAZOWYCH ZA POMOCĄ PŁOMIENIA!!!
JAK TO ZROBIĆ? Sposobów jest wiele.
Po pierwsze: Można zacząć od wody z detergentem - środkiem pieniącym. Jest to sposób bardzo prosty i skuteczny. Spryskanie miejsca połączenia wodą zmieszaną ze środkiem pieniącym (płynem do naczyń lub szamponem) powoduje w przypadku nieszczelności powstawanie piany. W ten sposób łatwo jest zlokalizować miejsce nieszczelności i usunąć problem.
Jak to rozwiązać technicznie? Można użyć do tego celu butelki ze spryskiwaczem po płynie do szyb i przechowywać w pobliżu butli gazowej.
Po drugie: Na rynku dostępne są specjalistyczne pianki do sprawdzania szczelności. Warto zainwestować kilka złotych dla własnego bezpieczeństwa.
Po trzecie: Można zainstalować detektor. Jest to urządzenie mechaniczne z czujnikiem wyskalowanym na określony rodzaj gazu, który w sytuacji niebezpiecznej informuje nas o zagrożeniu alarmem dźwiękowym i świetlnym.Warto z tego korzystać. Detektor domowy to wydatek rzędu 150-200 złotych a gwarantuje nam bezpieczeństwo.
Upewnienie się, co do szczelności połączeń naszej instalacji gazowej jest jedną z najważniejszych rzeczy gwarantujących nam bezpieczeństwo podczas korzystania z gazu płynnego.

Zasady bezpiecznego korzystania z gazu płynnego

Gaz płynny, zarówno propan i butan to gazy palne.Dlatego należy przede wszystkim zabezpieczyć je przed kontaktem z otwartym ogniem. Podczas pracy z gazami nie należy używać narzędzi i urządzeń iskrzących oraz palić tytoniu. Zarówno propan jak i butan są gazami cięższymi od powietrza. Z tej właściwości wynika dla nas użytkowników fakt, że nie wolno przechowywać butli z gazem, instalować urządzeń i zbiorników z gazem płynnym w zagłębieniach terenu i poniżej poziomu gruntu, w miejscach z których nie byłoby możliwości jego usunięcia.
Gaz płynny w stanie skroplonym posiada duży współczynnik rozszerzalności. Wzrost temperatury o 6°C powoduje zwiększenie objętości o około 1%. Pamiętanie o tej właściwości fizyko-chemicznej gazu płynnego jest szczególnie ważne gdy pojemnik na gaz zostanie przepełniony.
Aby bezpiecznie użytkować urządzenia gazowe powinniśmy stosować detektory gazowe. Detektory gazowe są to urządzenia mechaniczne informujące sygnałem dźwiękowym i świetlnym o możliwym zagrożeniu w przypadku ulatniania się gazu. Są one znakomitym sposobem na zabezpieczenie przed nieprzewidzianą sytuacją niebezpieczną.
Pamiętaj! Tylko dzięki własnej wiedzy na temat gazu jesteś w stanie przewidywać możliwość powstania sytuacji niebezpiecznej i skutecznie jej unikać.


Jak prawidłowo spala się gaz płynny?

Gaz płynny do spalania potrzebuje tlenu z powietrza, dlatego od prawidłowej proporcji mieszanki paliwowo-powietrznej (czyli: gazowo-powietrznej) zależy prawidłowe spalanie, czyli spalanie bezpieczne. Rozpoznamy to po kolorze płomienia.
Prawidłowo palący się płomień powinien mieć niebieskawy kolor bez przebarwień, powinien się palić w sposób ciągły, nieprzerwany, ale bez charakterystycznego szumu.
Zbyt mała ilość tlenu powoduje, że płomień będzie palił się nierówno, będzie miał kolor żółtawo-czerwony i kształt podobny do płomienia świeczki. Przede wszystkim będzie brudził (kopcił).
Spalanie gazu przy zbyt małej ilości tlenu powoduje powstawanie tlenku węgla (czadu), który jest toksyczny dla organizmów żywych. Jest to bardzo ważny temat z punktu naszego bezpieczeństwa.
Zbyt duża natomiast ilość tlenu spowoduje, że płomień będzie niebieski, będzie się urywał i spalał się szumiąc.
Tak palący się płomień może zostać zdmuchnięty przez namiar powietrza, a wydobywający się gaz nie zastanie spalony. Jeśli nasze urządzenie nie posiada zabezpieczeń mechanicznych może to być przyczyną powstania sytuacji niebezpiecznej.
Kontrola spalania przez obserwację płomienia to tylko jeden ze sposobów kontroli urządzeń gazowych.
Pamiętajmy, że jako użytkownicy powinniśmy zająć się wyłącznie kontrolą prawidłowego funkcjonowania naszych urządzeń gazowych. Naprawy i konserwacje zostawmy wykwalifikowanym specjalistom.

Jak właściwości gazu wpływają na nasze życie i dlaczego musimy je poznać? 

Jedną z najważniejszych właściwości gazu LPG jest zmiana stanu skupienia.
Gaz płynny ma pewne właściwości, na które my - użytkownicy nie mamy najmniejszego wpływu, za to one decydują całkowicie o naszym zachowaniu przy kontakcie z tym gazem.
Zarówno propan jak i butan w normalnych warunkach atmosferycznych tj. przy ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa (1 bara, 760 mm słupa rtęci) i temperaturze 20 st.C (273 K) występują w postaci gazowej, zamieniając się jednak w ciecz pod wpływem zmiany tego ciśnienia.
I to właśnie ciśnienie decyduje o aktualnym stanie skupienia tych gazów, czyli o tym czy mamy do czynienia z gazem czy cieczą.
Właściwości zmiany stanu skupienia w płynny pod odpowiednim ciśnieniem "gaz płynny" zawdzięcza swoją nazwę. Zastanówmy się, jak ta właściwość wpływa bezpośrednio na nas - użytkowników gazu?
W zależności od stanu skupienia gaz płynny wykorzystywany jest do różnych celów, a dzięki temu posiada większe zastosowanie.
Wykorzystując gaz do celów grzewczych używamy gazu rozprężonego w postaci par lotnych, które spalają się po dotarciu do palnika urządzenia. Działa to w ten sposób, że otwierając zawór butli zmniejszamy ciśnienie wewnątrz tego zbiornika i w związku z tym cząsteczki gazu odparowują z powierzchni płynu.
Zmianie stanu skupienia z płynnego w lotny towarzyszy pobieranie dość dużej ilości ciepła z otoczenia, co objawia się oszronieniem butli.
Może to utrudniać prawidłową pracę urządzeń grzewczych. W tym celu powinniśmy zwiększyć powierzchnię odparowania przez podłączenie baterii butli lub zmienić gaz na propan, jeśli korzystamy z mieszaniny.
Nie wolno w żaden sposób wymuszać odparowania gazu ze zbiornika.
Wnioski:
- gaz płynny może występować w dwóch stanach skupienia: płynnym i lotnym w zależności od ciśnienia i temperatury,
- przy zmianie stanu skupienia w lotny cząsteczki gazu swobodnie odparowują z powierzchni płynu, nie wolno wymuszać odparowania, tylko pozwolić na swobodne "działanie praw fizyki".

Najważniejsza zasada korzystania z butli gazowych

"Korzystaj tylko z butli, co do których masz pewność, że zostały napełnione w rozlewniach gazu" - to najważniejsza zasada korzystania z butli gazowych.
Nie używaj butli napełnionej na stacji paliw lub autogazu ani sam nie próbuj jej tam napełniać. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników butli jest to prawnie zabronione, zgodnie z paragrafem 135 Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996, Dz. U. 122, poz. 576. Napełnianie butli na stacjach paliw lub autogazu nie daje wymaganych gwarancji bezpieczeństwa, gdyż stacje te nie posiadają odpowiednich urządzeń do kontroli prawidłowej ilości gazu, jego odessania w wypadku przepełnienia butli oraz sprawdzenia szczelności zaworu. Na stacjach tych dopuszczalna jest tylko wymiana butli pustych na pełne, napełnione w rozlewni. Upewnij się czy oferowana Ci butla została napełniona w rozlewni gazu - sprawdź plombę gwarancyjną umieszczoną na zaworze.
Oszczędność kilku złotych może być przyczyną utraty majątku całego życia, a także zdrowia członków Twojej rodziny.
Biała butla ORLENGAZ posiada też plombę gwarancyjną na zaworze potwierdzającą napełnienie butli w rozlewni ORLENGAZ i gwarantującą całkowite bezpieczeństwo jej użytkowania.
Wybierając dostawcę gazu warto wybrać firmę, której troska o bezpieczeństwo klientów jest na stałe wpisana w jej strategię działania.

Gdy zbliża się sezon grzewczy... 

Gdy zbliża sie okres jesienno-zimowy tzw. sezon grzewczy każdemu z nas zależy na utrzymaniu odpowiedniej temperatury w naszych mieszkaniach, biurach, warsztatach. W większości naszych domów włącza się nam centralne ogrzewanie. Jednak tam gdzie nie ma tego, co nadal jest dla niektórych luksusem, trzeba korzystać z innych źródeł ciepła.
Żeby zapewnić sobie ciepło w tych dniach, wyciągamy na światło dzienne różnego rodzaju ogrzewacze zasilane gazem z butli.Urządzenia te stały przez lato czekając na kolejny sezon, często przykryte folią dla zabezpieczenia, czasem jednak zdarza się, że przykryte kurzem. Czasami zdążyliśmy już zapomnieć jak się je obsługuję, lub nawet jak podłącza się do nich butle gazowe, nie mówiąc o zasadach bezpieczeństwa. Dlatego warto się na tym zastanowić.
Jak zapewnić sobie bezpieczne ciepło korzystając z ogrzewaczy gazowych?

Ogrzewacze gazowe zasilane gazem płynnym z butli są nadal najpopularniejszym urządzeniem służącym do ogrzewania, właściwie do dogrzewania naszych pomieszczeń. Stosowane są na tyle powszechnie, że wiele osób ma z nimi częsty kontakt nawet nieświadomie. Często ogrzewają sklep, do którego wchodzimy lub mieszkanie znajomych u których jesteśmy.  Żeby te urządzenia były bezpieczne powinny przechodzić konserwacje i przeglądy, a nie tylko naprawy zużytych elementów, ta jak to się powszechnie stosuje.
Od czego zacząć uruchamianie ogrzewacza po okresie przestoju?Najważniejsze – oczyścić z zabrudzeń zewnętrznych i kurzu. Tego typu urządzenia są bardzo wrażliwe za najdrobniejsze zanieczyszczenia. Szczególnie elementy sterujące i elementy palnika. Najlepszym sposobem na to jest zawsze zabezpieczenie urządzenia po skończonym okresie grzewczym.
Jak bezpiecznie podłączyć butlę gazową do urządzenia grzewczego?Często butlę podłącza dostawca gazu. Jednak jeśli robimy to sami musimy zwrócić uwagę na szczelność połączenia. Żeby to sprawdzić NIE WOLNO korzystać z otwartego ognia! Skorzystajmy z wody ze środkiem pieniącym (może być zwykły płyn do naczyń) dozowanej ze zwykłej butelki po płynie do szyb za pomocą pompki. Spryskanie miejsca połączeń takim roztworem spowoduje powstanie piany i wskaże miejsce ewentualnego przecieku. To naprawdę działa!

Gdzie kupić gaz?

Gaz płynny jest wygodnym nośnikiem energii i łatwo przyzwyczajamy się do jego obecności w domu. Nie bagatelizujmy jednak podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Korzystajmy z pewnych i sprawdzonych dostawców. Długoletnia obecność firmy na rynku i sprawdzony przez klientów produkt na pewno zagwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom.

Instrukcja używania butli 11 kg. do zasilania wózków widłowych
Niniejsza instrukcja zapewni Ci bezpieczeństwo korzystania z butli gazowych przeznaczonych do zasilania wózków widłowych. Przeczytaj ją uważnie do końca!
Zasada najważniejsza:
Korzystaj tylko z butli , co do których masz pewność, że zostały napełnione w rozlewniach. Nie używaj butli napełnionej na stacji paliw (np. autogazu) ani sam nie próbuj napełniać jej w tym miejscu - jest to prawnie zabronione ze względu na brak gwarancji poprawnego napełnienia oraz sprawdzenia szczelności zaworu. Oszczędność kilku złotych może być przyczyną utraty majątku całego życia. Butle napełnione w rozlewniach ORLENGAZ są z pewnością bezpieczne!
Zasady przy transporcie butli:
1. Butli nie wolno rzucać.
2. Butli nie wolno przewozić: rowerami, motocyklami, motorowerami oraz środkami komunikacji publicznej.
3. Butle można przewozić samochodami osobowymi, ciężarowymi lub ciągnikami drogowymi do 333 kg masy brutto czyli do ok. 30 butli. Przy przewozie większych ilości butli wymagane jest spełnienie przepisów wymaganych przy przewozie materiałów niebezpiecznych - uprawnienia ADR.Nasza firma posiada uprawnienia do przewozu materiałów niebiezpiecznych spełniając przy tym wszelkie wymagania transportowe.
Zasady przechowywania butli:
1. Butli nie wolno przechowywać wewnątrz budynku mieszkalnego.
2. Po wykorzystaniu gazu butlę najlepiej wymienić w punkcie dystrybucji ORLENGAZ - stacje ORLEN. Nie wolno przechowywać butli w pomieszczeniach sypialnych, pralniach, toaletach, garażach, w pobliżu pojazdów samochodowych oraz pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach).
3. Nie wolno przechowywać butli w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 40 st.C.
Zasady podłączania butli do wózka widłowego:
1. Butle przeznaczone do wózków są specjalnie oznakowane. Na korpusie butli jest umieszczona informacja o jej zastosowaniu - Wyłącznie do silników spalinowych, oraz ostrzeżenie: Nie nadaje się do użytku domowego.
2. Butle montowane do wózków widłowych muszą być ułożone poziomo w odpowiednim ustawieniu ( króciec wylotowy zaworu skierowany do dołu - patrz uwagi umieszczone na butli ) w specjalnie do tego wyznaczonym przez producenta miejscu i zabezpieczone przed wypadnięciem w czasie jazdy specjalnym pasem lub obejmą ,
3. Butle zamontowane na wózku nie mogą być również narażone na promieniowanie cieplne palników, palenisk otwartych itp..
4. Należy unikać załamań przewodu doprowadzającego gaz z butli do urządzenia odbiorczego wózka. Przewód stary należy wymienić na nowy, dający gwarancją szczelności (zalecane są przewody gazowe atestowane, które wymieniać powinien autoryzowany serwis obsługujący eksploatację wózka).
5. Przed zdjęciem foli termokurczliwej i plastykowej zaślepki na króćcu przyłączeniowym należy sprawdzić czy zawór jest zamknięty. W tym celu lekko przekręcamy zawór w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara) a następnie zakręcamy go w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). W wypadku braku możliwości odkręcenia zaworu lub jego zablokowania nie należy używać żadnych narzędzi do otwarcia zaworu - butlę należy reklamować w punkcie sprzedaży.
6. Króciec podłączeniowy zaworu ma lewy gwint. Do odkręcenia zaślepki używamy klucza 27 oraz odkręcamy ją w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Nakrętkę reduktora przykręcamy obracając ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
7. Wymiany butli dokonuje operator wózka widłowego.
8. Wszelkie naprawy bądź zmiany w instalacji gazowej wózka , mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowane serwisy .
Zasady sprawdzenia instalacji po podłączeniu butli:
1. Po każdorazowym podłączeniu butli do wózka widłowego należy sprawdzić, przy normalnym ciśnieniu roboczym, wodą mydlaną lub preparatem mydlanym w aerozolu szczelność wszystkich połączeń. Idealnie do tego celu nadają się profesjonalne detektory gazowe, które wykryją nawet najmniejszy wypływ gazu.
2. W żadnym wypadku NIE WOLNO sprawdzać szczelności instalacji płomieniem ( np. zapalniczki, świecy, itp.).
3. W wypadku stwierdzenia ulatniania się gazu w instalacji należy: - zamknąć zawór butli, otworzyć drzwi i okna i silnie wywietrzyć pomieszczenie (gaz płynny jako cięższy od powietrza gromadzi się w dolnych partiach pomieszczenia). W uzasadnionych przypadkach należy powiadomić sprzedawcę - dostawcę gazu.
4. W wypadku pożaru pomieszczenia lub butli należy, gdy to możliwe zakręcić zawór i usunąć ją z pomieszczenia na wolne powietrze. Gdy nie jest to możliwe należy butlę maksymalnie schładzać strumieniem wody lub ciężkimi mokrymi szmatami. O obecności butli w pomieszczeniu z pożarem należy poinformować kierującego akcją gaśniczą.
Instrukcję przygotował: Dział Bezpieczeństwa Shell Gas
Jak bezpiecznie uruchomić nową kuchnię gazową?

Problem, przez który musi przebrnąć każdy użytkownik kuchni gazowej i to najczęściej zaraz po jej zakupie to bezpieczny montaż i pierwsze uruchomienie kuchenki gazowej.
Bardzo często bywa tak (o ile usługi takiej nie oferuje sprzedawca), że klient po zakupie kuchni pozostaje sam z tym problemem.
Niestety, wielu klientów być może z uwagi na dodatkowe koszty, uważa że zna się na gazie równie dobrze jak na: zdrowiu, samochodach i polityce. Krótko mówiąc: podłącza kuchnie samodzielnie. To błąd.
Wiele sytuacji niebezpiecznych bierze się powodu pomysłowości "domowych gazowników", którzy samodzielnie podłączają urządzenia gazowe nie znając się na tym całkowicie.
W związku z tym montaż i pierwsze uruchomienie kuchni gazowej powinien przeprowadzić monter posiadający aktualne uprawnienia do wykonywania takich czynności.
Co to nam daje?
1. Pewność, że urządzenie może w ogóle pracować w pomieszczeniu, w którym to przewidujemy. (ciekawe, ale czasami nawet w kuchni nie ma takich warunków).
2. Pewność, że kuchnia została podłączona prawidłowo do danego rodzaju gazu (gwarantują to uprawnienia montera oraz jego doświadczenie), oraz że użyto do tego celu sprawnych (najlepiej nowych, bo to najlepsza okazja na wymianę) akcesoriów.
3. Pewność, że wszelkie połączenia akcesoriów z urządzeniem są szczelne. Sprawdzenie szczelności jest chyba najważniejszą czynnością kończącą montaż.
4. Szkolenie. Tak, na koniec jako klienci powinniśmy dowiedzieć się od specjalisty w tej branży podstawowych informacji o bezpieczeństwie korzystania z gazu, bo to przecież gaz!
Te wszystkie czynniki powinien wziąć pod uwagę monter podłączając urządzenie gazowe, po to żeby zapewnić jego sprawne i bezpieczne działanie.
Czy tak robi? Odpowiesz sobie sam jeśli przypomnisz sobie, jak przebiegał montaż Twojej kuchni gazowej.
Najważniejsze informacje o gazie płynnym - właściwości gazu

Gaz płynny (zwany też gazem ciekłym lub LPG) jest mieszaniną węglowodorów, głównie propanu i butanu.jJst nowoczesnym, wygodnym i bardzo wartościowym paliwem. Pod względem kalorycznym znacznie przewyższa nie tylko węgiel, ale także gaz ziemny.
Korzystną cechą gazu płynnego jest to, że nie jest trujący i nie pozostawia szkodliwych resztek oraz widocznych śladów spalania. Dzięki swym właściwościom gaz płynny zyskał wysoką ocenę użytkowników. Stosowany jest na całym świecie dla różnorodnych celów, głównie w gospodarstwie domowym i turystyce, ale również w przemyśle.
Gaz płynny przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze pokojowej, przyjmuje postać gazu (pary). W butli gaz zmagazynowany jest pod ciśnieniem kilku atmosfer. Ciśnienie gazu w butli zależne jest od temperatury otoczenia; im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie. Pomimo, że butla wytrzymuje ciśnienie kilkunastu atmosfer, jednak przechowywanie jej w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej 35°C spowodować może wzrost ciśnienia w butli powyżej dopuszczalnej normy i w następstwie może doprowadzić do rozerwania butli i wybuchu gazu.
Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i w razie wypływu z nieszczelnej instalacji gromadzi się w miejscach najniżej położonych. Dlatego gazu płynnego nie należy przechowywać, ani używać w piwnicach i innych tego rodzaju pomieszczeniach. Zmieszany z powietrzem w stosunku objętościowym 1,5 do 10% tworzy mieszaninę wybuchową, wobec tego szczególnie ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa. Szczególnie warto stosować detektory gazowe.
Podobnie jak gaz ziemny, LPG jest gazem bezwonnym, dlatego dodaje się do niego nawaniacz o silnym zapachu, który ułatwia wykrycie ewentualnych wycieków. Gaz płynny jest łatwopalny i chociaż nie jest toksyczny, to duże jego stężenie w powietrzu może spowodować zasłabnięcie w wyniku braku tlenu, potrzebnego do oddychania.
Kaloryczność gazu LPG jest około 2,5 raza większa od kaloryczności gazu ziemnego, zatem z takiej samej ilości gazu można wytworzyć więcej ciepła.
Mimo, że gaz płynny nie jest czynny chemicznie, powoduje uszkodzenia kauczuku naturalnego oraz niektórych rodzajów tworzyw sztucznych, dlatego należy stosować wyłącznie urządzenia i akcesoria do LPG.
Aktualny czas
 
https://www.facebook.com/gaziksuwalki/
 
Reklama
 
WSPIERAMY
 
Klub Piłkarski WIGRY SUWAŁKI
Akademia Piłkarska WIGRY SUWAŁKI
Aktualne ceny
 
Propan - butan 50 zł
Propan 50 zł
DLA STAŁYCH ODBIORCÓW
RABAT ustalany indywidualnie
Linki
 
Ekogaz
GASPOL
Orlen gaz
Firmy wyróżnione odznaczeniem Cylex Silver
Ostatnia aktualizacja
 
1 września 2016r.
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=